Bevara Sverige svenskt – på riktigt

Vi är i en brytningstid. Det gamla fungerar inte. Ekonomin går bra och psykisk ohälsa ökar. Något är fel!  Många säger…