Betalplatser åter på Ytterbyvägen

Svar på insändaren i KP fredag 23 mars ”Usla p-möjligheter på Ytterbyvägen”. Kommunens tanke är absolut inte att svälta ut…