Beslutet om måltider i skolan ska göras om och göras rätt

Den 19 juni 2019 framlades och fattades, med mycket bred majoritet, följande beslut i kommunstyrelsen: ”Förslag till kommunstyrelsen: Kommundirektören ges…