Beslutet går emot allt vi arbetar för

Har mottagit ett mail med nya direktiv vad gäller för att hålla smittan covid-19 nere i förskolan. I detta mail står det att vi tillsammans ska bekämpa smittan, man informerar att egna leksaker och snuttefiltar är en smittorisk och ska inte tas med. 

Däremot får föräldrar som är sjuka med pågående covid lämna sina barn på förskola och hos dagbarnvårdare. Dagbarnvårdare jobbar i sitt egna hem. 

Detta beslut går emot allt man hänvisar till och försöker arbeta emot. Ett barn som lever ihop med någon som är sjuk, har förmodligen närkontakt med denna och har då virus på kläder och kropp. 

Hur kan man som kommun ge ut dessa direktiv samtidigt som närsjukhus går upp i beredskap för den höga ökningen av insjuknade patienter som behöver Iva-vårdas?  Man vill väl stoppa och minska smittan? Detta beslut är bortom absurdum. 

Johanna

Mycket arg förälder