Barnens säkerhet är inte en fråga om curlande

Trafiksituationen i Kode är eftersatt och det finns många exempel på saker som borde ha åtgärdats för länge sedan. Att…