Att värna om skolans kvalitet

I KP den 12 mars har jag läst ett för mej obegripligt uttalande av Sektorchefen Dennis Reinholds, i fråga om…