Att kritisera varandra hjälper föga

Svar till signaturen ”70 är det nya 50”. Insändaren 70 är det nya 50 undrar över vem som skall kritisera…