Åsidosatt underhåll blir dyrt

Är Kodebo sen många år tillbaka, är ofta ute och promenerar, bland annat förbi Kungälvsbostäders radhuslängor för 65+, byggda tidigt 1970-tal. Blir ledsen av att se dessa radhus obefintliga underhåll, ser gavlar med mera som ser ut att hållas ihop av målarfärg. Att låta det gå så långt med eftersatt underhåll blir dyrt, byt ut panel som är ruttet innan det är för sent, skulle bli ett lyft för Kode.

Kodebo