Är målet att så få som möjligt ska ta bussen?

Till Henrik Kjellberg, Västtrafik, angående eventuell ny rutt för Grön Express. Har läst till min stora förvåning och förskräckelse att…