Är det möjligt att ha 200 fall i minnet utan minnesanteckningar?

Vi var på ett avstämningsmöte med en socialsekreterare angående min dotters situation. Hon berättade att det gick både framåt och…