Använd tidtagarur vid parkering

Boende i blå Komarken, där man får köra ner till trappuppgången för att lasta av bilen, när man exempelvis har…