Alla tjänar på en ny bro eller tunnel!

Svar på insändaren ”Klaga på Västtrafik istället!” från den 25 januari. Jag vill först också ge en eloge till personalen…