Äldre vill ej sms-parkera

Replik på Martin Hollertz svar ”Det finns inga gratis parkeringar”. En fråga direkt till dig angående SMS-parkering. Varför har ni…