27 meter från ett busskort

Vi fick i våras avslag på busskortsansökan för vår dotter som går i fjärde klass på Diserödsskolan. Enligt kommunens mätprogram…