När smittan kom till Kungälv

2012 skrev läkaren Marcel Atonno romanen Ebola. I boken drabbas Marstrand och Kungälv av en epidemi och tusentals människor smittas…