Kungälvs-Posten
Lördag, 20 januari 2018
Arkivfoto
Arkivfoto

Lyft för nyföretagandet

Ständigt ökande entreprenörskap. Kungälv står fortsatt stark som nyföretagarkommun. Det visar färsk statistik från Bolagsverket.

Under tisdagen kom Bolagsverket med färsk statistik som rör nyföretagandet i Sverige under 2017. Totalt minskade antalet startade bolag i landet med en procent.

I Kungälv ses en uppgång – 24 procent fler företag startades 2017 (289) jämfört med 2016 (233).

– 2016 var ett år som låg väldigt högt, vilket det har gjort sedan 2010 egentligen. Så 2017 har inte på något sätt varit ett dåligt år, säger Ulf Karnell, kommunikationschef på Bolagsverket, om de senaste siffrorna.

Tittar man bakåt till samtliga år på 2010-talet, så kan man överlag konstatera att det legat stabilt på högre nivåer än tidigare. En rikstäckande utveckling som Västsverige och Kungälv varit en del av.

 Även i Västra Götaland i stort har förändringen varit ytterst marginell. 2016 startades 10 957 företag, medan fjolårets siffra lyder 10 899. En förändring på ynka 0,5 procent.

– Högkonjunktur kan absolut vara en spegling av statistiken. Men i flera fall startas ju företag genom att man skaffar F-skattsedel hos Skatteverket. Och det märks inte i vår statistik, säger Ulf Karnell.

Statistiken avser de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Enskilda näringsidkare som enbart är registrerade hos Skatteverket finns inte med i Bolagsverkets statistik.

Anthon Näsström

Relaterade artiklar
Fler artiklar