Kungälvs-Posten
Måndag, 22 januari 2018
"I till exempel Romelanda är RUF:s verksamhet en faktor som gör det bra att bo i orten", skriver Thomas Karlsson. Arkivfoto: Niklas Ohlson
"I till exempel Romelanda är RUF:s verksamhet en faktor som gör det bra att bo i orten", skriver Thomas Karlsson. Arkivfoto: Niklas Ohlson

RUF:s verksamhet gör det bra att bo i Romelanda

Jag bor i Diseröd och är tränare i Romelandas ungdomsförening. Jag har förstått att kommunen ska dra in ekonomiskt stöd till föreningen.

Föreningarnas verksamhet för och med barn och ungdomar är betydelsefull, ja till och med nödvändig. Den erbjuder ett meningsfullt fritidsalternativ, den är viktig ur ett folkhälsoperspektiv och kan förhoppningsvis innebära att problem med beroende och kriminalitet kan undvikas. Kommunen ger därför ekonomiskt stöd för sådan verksamhet. Nu ska nya regler för detta stöd antas.

Romelanda Ungdomsförening (RUF) bedriver idag en verksamhet inom: fotboll, barngymnastik, boule, bordtennis, fotboll för funktionshindrade, innebandy, futsal, tennis (spontanidrott) och engagerar cirka 270 medlemmar mellan 7 och 20 år.

I ett samhälle utanför centralorten är en sådan lokal verksamhet på hemmaplan särskilt viktig. Miljöförstörande transporter till aktiviteter undviks, risk för trafikolyckor undviks och ungdomarna kan delta i en demokratisk föreningsverksamhet, skolas som ansvarskännande medborgare. Allt detta ger en positiv samhällsutveckling för kommunen och för orten. I till exempel Romelanda är föreningens verksamhet en faktor som gör det bra att bo i orten. 

Det nya förslaget till föreningsstöd innebär en betydande osäkerhet. Flera av delarna i bidragssystemet kan sökas och beviljas ”om medel finns”. Föreningen vet alltså inte hur stort bidraget kommer att bli. Detta är förödande för en förening som äger och sköter en egen anläggning och har bundit upp sig för stora kostnader. Dessa kan inte snabbt anpassas till lägre bidragsnivåer utan att verksamheten störs kraftigt. På sikt kommer anläggningen att läggas ner och en betydelsefull lokal verksamhet försvinner.  

Är det verkligen kommunens uppfattning att RUF:s stora och betydelsefulla verksamhet ska tvingas till nedläggning, detta i en ort där få alternativ som kan engagera barn och ungdomar finns. Tänk om! Tänk rätt!

Thomas Karlsson

 

Relaterade artiklar
Fler artiklar