Kungälvs-Posten
Onsdag, 21 februari 2018
Arkivfoto

Boenden placeras där det finns bra kommunikationer

Svar till signaturerna ”Medborgare” och ”Kommuninvånare” i Kungälvs-Posten 31 mars.

Först måste jag bemöta några påståenden i insändarna: Kommunen har inte köpt några insatslägenheter till nyanlända. Kommunen äger nio insatslägenheter som köptes in av dåvarande Omsorgsförvaltningen för 30 år sedan. Inga äldre eller funktionshindrade har tvingats flytta för att nyanlända ska få bostad. Korttidsboendet på Fridhemskullen som är aktuellt som boende för nyanlända har stått tomt i över ett år. Kommunen har inte köpt några femmiljonersvillor i Munkegärde till flyktingar, däremot har kommunen köpt loss fastigheter där för framtida exploatering. De hyrs under tiden ut till nyanlända.

Kungälv ska precis som alla Sveriges kommuner ta emot nyanlända flyktingar. I år kommer det 195 nya Kungälvsbor som vi ska göra vårt bästa för att ta emot. En förutsättning är att de som kommer har någonstans att bo, ett svårt problem att lösa i en attraktiv och ekonomiskt välmående kommun där det råder bostadsbrist.

Sedan hösten 2015 har kommunen aktivt arbetat för att hitta tak över huvudet till dem som kommit till vårt land efter att bland annat ha flytt fasorna i inbördeskrigets Syrien. Kommunens målsättning är att de nyanlända ska beredas boende runt om i kommunen, tanken är att nya boenden placeras i bostadsområden där det redan finns bra kommunikationer och social service. Om vi kan använda tomma kommunala fastigheter eller mark som kommunen redan äger är det av ekonomiska skäl att föredra.

Tega och Munkegärde är exempel på platser där kommunen planerar boende. Precis som vid vilket nybygge som helst har grannar möjlighet att komma in med synpunkter på de förändringar kommunen vill göra. Nya bostäder behöver tillfartsvägar och nybyggen kan påverka både utsikt och grönområden. Så är det när en kommun växer.

Slutligen: Oroligheterna i Komarken är ett stort problem som kommunen arbetar aktivt för att lösa och det finns ingen som blundar för det som händer där.

Manne Fridell

Informatör Kungälvs kommun

Relaterade artiklar
Fler artiklar